சிரிப்புக்காக மட்டும்…

ஜூலை 12, 2010

தமிழ் ஹீரோக்களின் அடுத்து வரும் படங்கள்! நகைச்சுவை SMS . . .   சிரிப்பு மட்டும் . . . .சீரியஸாகக் கூடாது…ஆமா.

சிங்கம், கரடி, குரங்கு . . .

படிக்காதவன், எழுதாதவன், வரையாதவன்.

SMS, MMS, Missed Call . .

சத்யம், இன்ஃபோஸிஸ், விப்ரோ. . .

ராவணன், அர்ச்சுனன், துரியோதனன் . .

குரு என் ஆளு, கவிதா உன் ஆளு, அனிதா யார் ஆளு. .

பில்லா? செக்கா? கேஷா? கார்டா? . . .

சுறா, எறா, கெண்டை, கெளுத்தி, திமிங்கலம். . .

மேலும் சிரிப்புக்கு:

3000 ஆவது வருடம்..

New Olympic Games- Just for Fun

Happy Telugu Song Very Funny

Advertisements